Laserska terapija

Laserska terapija spada u moderniju terapiju. Često se koristi tamo gdje je klasični kirurški pristup rizičan.

(instrument koji vrućinom uništava …

Kirurško liječenje

Kirurški zahvat najstariji je način liječenja zloćudne bolesti. Osim terapijske, kirurgija ima prevencijsku, dijagnostičku, potpornu i rehabilitacijsku ulogu u onkologiji.…

Uvod u liječenje malignih bolesti

Terapija tumora jedna je od najkompleksnijih vrsta terapija u medicini. Operativno liječenje, radioterapija i kemoterapija osnovni su vidovi liječenja malignih …