Laserska terapija

Laserska terapija spada u moderniju terapiju. Često se koristi tamo gdje je klasični kirurški pristup rizičan. (instrument koji vrućinom uništava tkivo i sprječava krvarenje). Omogućuje intervencije na vrlo malim operativnim…

Nastavi čitati.
Kirurško liječenje

Kirurški zahvat najstariji je način liječenja zloćudne bolesti. Osim terapijske, kirurgija ima prevencijsku, dijagnostičku, potpornu i rehabilitacijsku ulogu u onkologiji. Preventivna kirurška onkologija primjenjuje se kod nekih nasljednih, kongenitalnih ili…

Nastavi čitati.
Uvod u liječenje malignih bolesti

Terapija tumora jedna je od najkompleksnijih vrsta terapija u medicini. Operativno liječenje, radioterapija i kemoterapija osnovni su vidovi liječenja malignih tumora. Kod nekih se onkoloških pacijenata može primijeniti jedan od…

Nastavi čitati.