Laboratorijska dijagnostika

Laboratorijska dijagnostika pomaže nam u otkrivanju tumorskih markera i hormona, parametara čije su promjene specifične za pojedine maligne bolesti. Tumorski biljeg je tvar čije je pojavljivanje povezano s nastankom ili rastom malignog tumora, a proizvodi ga sam tumor ili domaćin kao reakciju na njega. Tumorski markeri koriste se samo u praćenju tijeka bolesti, a u …

Sve što trebate znati o tumorskim markerima

Tumorski marker ili biljeg je tvar čije je pojavljivanje ili porast koncentracije povezano s nastankom ili rastom malignog tumora, a proizvodi ga sam tumor ili domaćin kao reakciju na njega. Tumorske markere možemo pronaći u krvi, mokraći i/ili tkivu bolesnika s malignom bolešću. Prema mjestu otkrivanja možemo ih podijeliti na humoralne i celularne tumorske biljege. …

Faktori rizika za nastanak raka

Patološka i citološka dijagnostika metoda je kojom se do dijagnoze nastoji doći proučavanjem građe pojedinih stanica u standardno obojenom razmazu. Citološkom metodom pretrage razmaza tkiva, organa, izljeva, tumora, sekreta i ekskreta dobiva se uvid u izgled i strukturu pojedinih stanica i njihovih sastavnih dijelova. Dvije osnovne metode su aspiracijska i eksfolijacijska citodijagnostika. Također se primjenjuju …