Laboratorijska dijagnostika

Laboratorijska dijagnostika pomaže nam u otkrivanju tumorskih markera i hormona, parametara čije su promjene specifične za pojedine maligne bolesti. Tumorski biljeg je tvar čije je pojavljivanje povezano s nastankom ili…

Nastavi čitati.

Sve što trebate znati o tumorskim markerima

Tumorski marker ili biljeg je tvar čije je pojavljivanje ili porast koncentracije povezano s nastankom ili rastom malignog tumora, a proizvodi ga sam tumor ili domaćin kao reakciju na njega.…

Nastavi čitati.

Faktori rizika za nastanak raka

Patološka i citološka dijagnostika metoda je kojom se do dijagnoze nastoji doći proučavanjem građe pojedinih stanica u standardno obojenom razmazu. Citološkom metodom pretrage razmaza tkiva, organa, izljeva, tumora, sekreta i…

Nastavi čitati.