Hormonska terapija karcinoma maternice

Gestageni, kao hormonska terapija karcinoma maternice, primjenjuju se u liječenju bolesnica s uznapredovalim karcinomom maternice. Obično se upotrebljava medroksiprogesteron i megastrol – acetat.

Oko 15-30 bolesnica odgovori na hormonsku terapiju. Te bolesnice imaju znatno bolje preživljavanje. Odgovor na hormonsku terapiju povezan je s prisutnošću i razinom progesteronskih i estrogenskih receptora, te sa stupnjem diferencijacije karcinoma.