Hormonska terapija

Glavne prednosti hormonskog liječenja jesu selektivnost, dobra učinkovitost, mala toksičnost i niska cijena, a nedostatak je ograničenost primjene samo na tumore ovisne o hormonu. Primjena hormonske terapije je najvažnija, a mehanizmi djelovanja najbolje su upoznati u liječenju karcinoma dojke i prostate. U slijedećim su tekstovima opisane hormonske terapije koje se primjenjuju kod karcinoma dojke, prostate i …

Hormonska terapija raka dojke

Hormonska je terapija vrlo učinkovit način liječenja hormonski ovisnih karcinoma dojke s ukupnom stopom odgovora od 50 do 60 %. Preduvjet za djelovanje hormona na tumor dojke jest njegova hormonska ovisnost, odnosno postojanje estrogenih i/ili progesteronskih receptora. Zbog toga se svakom karcinomu dojke mora odrediti vrijednost, odnosno koncentracija estrogenih i progesteronskih receptora. Oko 60% karcinoma …

Hormonska terapija karcinoma prostate

Hormonska terapija je najučinkovitiji oblik liječenja uznapredovalog karcinoma prostate. Učinak androgena ključan je za rast i funkciju normalne prostate. No, anandrogeni su važan čimbenik kontrole rasta karcinoma prostate jer čak oko 80% karcinoma prostate zadrži receptore za androgene u svojim stanicama. Zbog toga se hormonska terapija karcinoma prostate zasniva na sniženju razine androgena u cirkulaciji, …

Hormonska terapija karcinoma maternice

Gestageni, kao hormonska terapija karcinoma maternice, primjenjuju se u liječenju bolesnica s uznapredovalim karcinomom maternice. Obično se upotrebljava medroksiprogesteron i megastrol – acetat. Oko 15-30 bolesnica odgovori na hormonsku terapiju. Te bolesnice imaju znatno bolje preživljavanje. Odgovor na hormonsku terapiju povezan je s prisutnošću i razinom progesteronskih i estrogenskih receptora, te sa stupnjem diferencijacije karcinoma.