Imunoterapija za leukemije, limfome i mijelome

Mnogo se vrsta imunoterapija danas koristi za liječenje ovih krvnih vrsta raka, a mnogo ih se više još istražuje.

ODOBRENO

Interferon-alfa može se koristiti za liječenje ljudi s triholeukemijom (leukemija vlasastih stanica), kroničnom mijeloičnom leukemijom, folikularnim limfomom, multiplim mijelomom i T-staničnim kožnim limfomom. U nekim slučajevima koristi se uz kemoterapiju.

Denileukin diftitox (Ontak), kombinacija IL-2 i toksina difterije ponekad se koristi za liječenje T-staničnog kožnog limfoma.

Rituximab (Rituxan), monoklonalno antitijelo (MAb), koristi se za liječenje nekih vrsta B-staničnog non-Hodgkinovog limfoma i kronične limfocitne leukemije. Klinička istraživanja trenutačno testiraju rituximab protiv limfoma, leukemija, multiplog mijeloma i ostalih bolesti.

Ibritumomab tiuxetan (Zevalin) i tositumomab (Bexxar) jesu radioobilježena monoklonalna antitijela korištena za liječenje non-Hodgkinovog limfoma, obično kod ljudi kojima ostali tretmani poput kemoterapije ili rituximaba nisu pomogli. Sada se istražuje bi li bio koristan i u ranijim stadijima ovih bolesti.

Alemtuzumab (Camptah) je antitijelo koje se koristi u liječenju B-stanične kronične limfocitne leukemije (CLL).

Ofatumumab (Arzerra) je monoklonalno antitijelo koje se koristi za liječenje CLL-a, obično kod ljudi kod kojih leukemija više ne odgovara na ostalu terapiju. Istražuje se i za liječenje drugih vrsta raka.

Thalidomide( Talidomid) i lenalidomide (Revlimid) su imunomodulirajući agensi koji se koriste za liječenje multiplog mijeloma.

PROUČAVA SE:

Nekoliko se vrsta MAbs-a ispituje u kliničkim istraživanjima kod ljudi s leukemijom, limfomom i multiplim mijelomom

Brentuximab vedotin (SGN-35) antitijelo je koje cilja CD30 antigen, a veže se s kemijskim lijekom monomethyl auristatin E. Rane su studije pokazale da je učinkovit kod refrakternog Hodgkinovog limfoma i anaplastičnog limfoma velikih stanica.

Anti-idiotype cjepiva pokazaju obećavajuće rezultate tijekom kliničkih ispitivanja protib B-staničnog Hodgkinovog limfoma, ali još nisu odobrena od strane FDA.