Imunoterapija za rak dojke

Unutar imunoterapije za sada su odobrena samo monoklonalna antitijela (MAbs) za liječenje raka dojke. No proučavaju se i mnogi drugi oblici liječenja. ODOBRENO: MAb trastuzumab (Herceptin) koristi se kod žena s rakom dojke kod kojeg stanice raka imaju previše kopija HER2/neu gena. Ti geni stvaraju dodatne receptore za stimulirajući faktor rasta na stanicama što rezultira …

Imunoterapija za rak bubrega

U zadnje se vrijeme dosta proučava imunoterapija kod uznapredovalog raka bubrega, zbog toga što se ostali tretmani, poput kemoterapije, nisu pokazali uspješnim. ODOBRENO Bevacizumab (Avastin) je monoklonalno antitijelo protiv faktora rasta vaskularnog endotela (VEGF). Napadajući VEGF, antitijelo zaustavlja tumor u stvaranju novih krvnih žila. Uzima se zajedno s kemoterapijom u liječenju uznapredovalog raka debelog crijeva. …

Imunoterapija za leukemije, limfome i mijelome

Mnogo se vrsta imunoterapija danas koristi za liječenje ovih krvnih vrsta raka, a mnogo ih se više još istražuje. ODOBRENO Interferon-alfa može se koristiti za liječenje ljudi s triholeukemijom (leukemija vlasastih stanica), kroničnom mijeloičnom leukemijom, folikularnim limfomom, multiplim mijelomom i T-staničnim kožnim limfomom. U nekim slučajevima koristi se uz kemoterapiju. Denileukin diftitox (Ontak), kombinacija IL-2 i …

Imunoterapija za rak pluća

Za karcinom pluća potrebni su bolji tretmani, pogotovo za uznapredovalu bolest. Imunoterapija može pomoći ljudima da žive dulje bez teških nuspojava koje vidimo tijekom kemoterapije. Do sada, samo su monoklonalna antitijela odobrena za liječenje raka pluća, iako se proučavaju i istražuju mnogi oblici imunoterapije. ODOBRENO: Monoklonalno antitijelo bevacizumab (Avastin) usporava rast krvnih žila tumora ciljajući na VEGF …

Imunoterapija za melanom

Kad je u pitanju imunoterapija, melanom je vjerojatno najviše proučavan rak, zbog toga što liječnici smatraju da bi ovaj rak mogao biti više osjetljiv na odgovore imunološkog sustava. U rijetkim slučajevima, tumor se smanjio ili čak potpuno nestao bez liječenja. Vjeruje se da je to zbog učinkovitog imunološkog odgovora tijela. Drugi razlog zbog čega se …

Imunoterapija za rak jajnika

Imunoterapija se rutinski ne koristi kod liječenja raka jajnika. Trenutno se istražuje nekoliko vrsta imunoterapija, uključujući cjepiva protiv raka sa MABs-om. Monoklonalno antitijelo bevacizumab (Avastin) usporava rast krvnih žila tumora ciljajući VEGF protein. To može usporiti rast uznapredovalog raka jajnika, mada još nije jasno žive li žene duže. Proučava se ubrizgavanje interleukina-2 (IL-2) direktno u peritonealnu šupljinu (dio …

Imunoterapija za rak prostate

Imunoterapija nije dio rutinske terapije raka prostate. To bi se moglo promijeniti odobrenjem sipuleucela-T (Provenge). Trenutno najviše istraživana imunoterapija za rak prostate je cjepivo. Dizajnirana su da bi izazvala imunološki odgovor na antigene prezentirane samo na stanicama prostate, kao što je prostata specifični antigen(PSA) i membranski antigen specifičan za prostatu (PSMA). ODOBRENO: Za sipuleucel-T (Provenge), …

Ostale imunoterapije koje sadržavaju toksine

Znanstvenici proučavaju i toksine povezane sa hormonu – sličnim tvarima, nazvanim faktori rasta. Mnoge stanice raka imaju na svojoj površini veliki broj receptora za faktore rasta. To povećava vjerojatnost da će se faktori rasta vezati za stanicu raka, za razliku od stanica sa manje tih receptora. Kada su receptori za faktor rasta stimulirani, stanica raka …

Imunoterapija za rak vrata maternice

Infekcija humanim papiloma virusom (HPV) igra važnu ulogu u izazivanju raka vrata maternice. Cjepiva za HPV sada su odobrena za pomoć u prevenciji raka vrata maternice. Ostala cjepiva koja mogu pomoći u liječenju ove vrste raka sada su u fazi kliničkih ispitivanja. ODOBRENO Neka cjepiva za HPV više su tradicionalna i djeluju protiv infekcija. Koriste …