Dijagnostika malignih bolesti

Maligni tumori pretstavljaju vrlo raznoliku grupu bolesti, pa je za postavljanje precizne dijagnoze potrebno provesti niz različitih dijagnostičkih postupaka. Temelj svakog dijagnostičkog postupka jest anamneza, dakle podaci dobiveni razgovorom s pacijentom. Na temelju tih podataka postavlja se hipoteza i traže novi podaci kako bi se hipoteza potvrdila ili odbacila. Dijagnostički postupci Anamneza i fizikalni pregled …

Konvencionalna radiologija

Konvencionalna radiologija najčešće se koristi za prikazivanje primarnog ili sekundarnog tumorskog procesa koštanog tkiva, dišnog sustava i svih grudnih struktura. Te snimke rade se obično u dva smjera: natrag – naprijed i postranično, da bi se odredila točna lokalizacija tumorskog procesa. Tumori probavnog trakta obavezno se prikazuju dvostrukim kontrastom što omogućuje analizu sluznice i razlikovanje …

Kompjutorizirana tomografija (CT)

Kompjutorizirana tomografija (CT) metoda je prikazivanja presjeka tijela s pomoću kompjutorske obrade podataka dobivenih rotirajućim rengenskim snopom, daje informacije o lokalizaciji i veličini tumorskoga procesa te njegov odnos prema okolnim strukturama. Od neprocjenjive je važnosti u stupnjevanju i praćenju bolesnika u onkologiji. Dijagnostička pouzdanost ove metode pregleda poboljšava se primjenom kontrastnog sredstva. Pod kontrolom CT-a …

Magnetna rezonancija (MRI)

Magnetna rezonancija (MRI) noviji je dijagnostički postupak u kojem se ne primjenjuju rengenske zrake, već se temelji na rezonanciji vodikovih iona u jakom magnetnom polju. Tijelo, odnosno određeni organ koji se pretražuje tijekom snimanja nalazi se u statičkom magnetnom polju, a primjenom radiofrekventnih valova dolazi do pojave signala, koji se pomoću kompjuterskih programa pretvaraju u …

Ultrazvučna dijagnostika (UZV)

Ultrazvučna dijagnostika – UZV (ehosonografija) temelji se na svojstvu određenih materijala da se deformiraju kada se nađu u električnom polju i tada emitiraju ultrazvučne valove. Ta se pojava naziva piezoelektričnim efektom. Pri prodoru ultrazvučnog vala kroz bilo koje tkivo neminovno nastaje slabljenje njegove energije ili atenuacija. U ultrazvučnoj se sondi nalazi piezoelektrični pretvarač koji emitira …

Angiografija

Metoda je rengenskog snimanja krvnih žila koristeći kontrastna sredstva uz fotografski ili kompjuterski prikaz.

Pozitronska emisijska tomografija (PET/PET CT)

Pozitronska emisijska tomografija (PET/PET CT) prikazuje metaboličku aktivnost tkiva i omogućuje razlikovanje zloćudnih od dobroćudnih tvorbi. U tu svrhu najčešće se koristi analog glukoze – fluordeoksiglukoza (FDG) obilježena s izotopom (F-18). Taj radiofarmak se inicira intravenski u krvnu žilu bolesnika. Nakuplja se u stanicama ovisno o njihovoj metaboličkoj aktivnosti, ali se, za razliku od obične …

Nuklearnomedicinska dijagnostika

Nuklearnomedicinska dijagnostika (scintigrafija) primjenjuje se u dijagnostici, ali dijelom i u liječenju tumora. Temelji se na funkcionalnoj sposobnosti nekog tkiva ili stanica da akumuliraju određeni radiofarmak. Radiofarmak je spoj radioaktivnog izotopa nekog elementa i njime obilježenog nosača. Scintigrafijske metode u onkologiji dijele se u dvije skupine: prvu skupinu čine dijagnostički postupci i u nju se …

Molekularna dijagnostika

Molekularna dijagnostika omogućava otkrivanje tumora u ranoj fazi bolesti ili osoba u kojih bi se tumor mogao razviti. Tako je danas lančana reakcija polimeraze metoda koja se rutinski primjenjuje u otkrivanju mutacija kod nasljednih oblika raka (npr. BRCA 1 i BRCA 2 kod nasljednog oblika raka dojke). DNA – čip tehnologija predstavlja novost u molekularnoj …

Laboratorijska dijagnostika

Laboratorijska dijagnostika pomaže nam u otkrivanju tumorskih markera i hormona, parametara čije su promjene specifične za pojedine maligne bolesti. Tumorski biljeg je tvar čije je pojavljivanje povezano s nastankom ili rastom malignog tumora, a proizvodi ga sam tumor ili domaćin kao reakciju na njega. Tumorski markeri koriste se samo u praćenju tijeka bolesti, a u …