Monoklonalna antitijela

Monoklonalna su antitijela najčešće korišteni oblik imunoterapije raka. Terapija monoklonalnim antitijelima koristi antitijela proizvedena u laboratoriju u zamjenu za antitijela koja proizvodi imunološki sustav dotične osobe. Ovi tretmani ne zahtijevaju da osobni imunitet započne borbu protiv tumora. Jednom kada se antitijela dobiju, ona mogu regrutirati ostale dijelove imunološkog sustava da unište stanice raka.

Prva monoklonalna antitijela proizvedena su spajanjem stanica mišjeg mijeloma (vrsta raka koštane srži) s mišjim B stanicama kako bi nastala određena antitijela. Stanice nastale ovim spajanjem nazvane su hibridomi. Kombinacija B stanica koje mogu prepoznati specifične antigene i dugovječnih stanica mijeloma rezultira stvaranjem hibridoma stanica koje su dugotrajne tvornice za stvaranje antitijela. Budući da su tako stvorena antitijela identični klonovi jedne (mono) hibridoma stanice, nazvana su monoklonalna antitijela (skraćeno MoAbs ili MAbs).

Prvi MAbs u cijelosti su stvoreni iz mišjih stanica. Jedan od problema njihovog korištenja jest to što ih imunološki sustav čovjeka treba prepoznati kao strano (jer su nastali od druge vrste) i pokrenuti odgovor protiv njih. To ponekad može izazvati reakciju alergijskog tipa. To isto znači da antitijela mogu funkcionirati samo prvo vrijeme dok se primjene, a nakon toga ih imunološki sustav uništi prije negoli budu korisni.

Tijekom vremena istraživači su naučili kako zamijeniti neke dijelove proteina mišjih antitijela ljudskim dijelovima. Ovisno o tome koliko su MAbs ljudski, nazivaju se himerička, humanizirana ili humana antitijela. Neka MAbs sada su potpuno humana, što znači da su sigurnija i učinkovitija od starijih MAbs-a. Čak i noviji pristupi koriste samo dijelove antitijela umjesto cijelih antitijela. Manji dijelovi mogu bolje doprijeti do tumora, što ih čini puno učinkovitijim. Tijekom proteklih 10-tak godina FDA (Food and Drug Administration) odobrila je nekoliko MAbs-a za liječenje određenih vrsta raka. Klinička ispitivanja terapije monoklonarnim antitijelima obavljena su na gotovo svim vrstama raka. Što istraživači pronađu više antigena koji su vezani za rak, u mogućnosti su stvoriti i monoklonalna antitijela protiv više vrsta raka.

MONOKLONALNA ANTITIJELA KOJA SE KORISTE U LIJEČENJU RAKA

Dvije vrste monoklonalnih antitijela koriste se u liječenju raka:

 • Gola monoklonalna antitijela jesu ona na koje nije vezan nikakav lijek ili radioaktivna tvar
 • Konjugirana monoklonalna antitijela su ona koja su vezana s kemoterapijskim lijekom, radioaktivnom tvari ili toksinom.
 • Gola monoklonalna antitijela
 • U ovom trenutku najčešće korištena MAbs su gola MAbs. Budući da se vežu za specifične antigene, mogu biti korisni na više načina.

Markeri za uništavanje:

Neka se MAbs vežu za tumorsku stanicu i služe kao marker za imunološki sustav koji bi uništio tumorsku stanicu. Antitijela koja se koriste danas u tu svrhu jesu:

 • Rituximab (Rituxan): Rituximab se koristi za tretman B-staničnog non-Hodgkinovog limfoma, kronične limfocitne leukemije (CLL) i nekih drugih bolesti. To je monoklonalno antitijelo protiv CD20 antigena, nađenog na B stanicama. Djeluje na način tako što označi stanicu kako bi ju imunološki sustav mogao napasti.
 • Ofatumumab (Arzerra): Ofatumumab je drugo antitijelo protiv CD20 antigena. Koristi se za liječenje kronične limfocitne leukemije kada druge vrste liječenja više nisu učinkovite.
 • Alemtuzumab (Camptah): Alemtuzumab je antitijelo protiv CD52 antigena, koji je pronađen i na B i na T stanicama. Koristi se za liječenje nekih pacijenata s kroničnom limfocitnom leukemijom B stanica.

Aktivacija blokatora:

Neka gola MAbs ne vrše interakciju s imunološkim sustavom. Njihovi efekti proizlaze iz sposobnosti vezivanja za specifične antigene koji omogućavaju rast stanice raka, te im tako onemogućavaju funkciju. Ova su MAbs određena vrsta ciljane terapije. Od strane FDA odobrene su slijedeće vrste ovih monoklonalnih antitijela:

 • Trastuzumab (Herceptin): Trastuzumab je antitijelo usmjereno protiv HER 2 proteina. Velika količina ovog proteina prisutna je na tumorskim stanicama nekih vrsta raka. Kad se HER 2 aktivira, pomaže rastu tumorske stanice. Trastuzumab sprječava da ovi proteini postanu aktivni. Koristi se za liječenje karcinoma dojke i želuca kod kojih se mogu naći velike količine ovog proteina.
 • Cetuximab (Erbitux): Cetuksimab je antitijelo protiv EGFR proteina (epidermal growth factor receptor) koji je u velikoj mjeri izražen na nekim tumorskim stanicama i pomaže im da se dijele i rastu. Erbitux blokira aktivaciju EGFR. Koristi se u liječenju nekih uznapredovalih vrsta karcinoma debelog crijeva kao i za neke vrste raka glave i vrata.
 • Panitumumab (Vectibix): Ovaj MAbs također cilja EGFR antigen. Koristi se u liječenju nekih vrsta uznapredovalog karcinoma debelog crijeva.
 • Bevacizumab (Avastin): Bevacizumab cilja na VEGF protein kojeg proizvode tumorske stanice da bi privukle krvne žile koje dopremaju tumoru hranu za njegov rast. Bevacizumab se veže za VEGF, čime se blokira signal za stvaranje novih krvnih žila. Ovaj se MAbs koristi zajedno s kemoterapijom za liječenje karcinoma debelog crijeva, pluća, dojke, bubrega te glioblastoma (vrsta tumora na mozgu). Ispituje se i za druge vrste tumora.

Antitijela koja djeluju na drugačiji način:

 • Denosumab (Xgeva): Denosumab se veže za protein zvan Rank-ligand. Ovaj protein stvaraju stanice raka prilikom invazije na kosti. Tako ovaj lijek zaustavlja stanice raka da se šire i uništavaju kosti.
 • Ipilimumab (Yervoy): Ipilimumab se ne veže sa stanice raka. Umjesto toga veže se za CTLA-4, antigen nađen na regulatornim i citotoksičnim T stanicama. Djeluje na dva načina. Snižava broj Treg stanica čija je uloga kočenje imunološkog sustava, omogućavajući mu tako borbu s rakom. Isto tako se veže i za citotoksične T stanice, potičući ih u činu ubijanja tumorske stanice. Više informacija o ovom lijeku pročitajte u članku „Druge aktivne specifične imunoterapije“.

NUSPOJAVE LIJEČENJA GOLIM MONOKLONALNIM ANTITIJELIMA

 

Monoklonalna antitijela daju se intravenski. Uspoređujući s nuspojavama kemoterapije, nuspojave su golih monoklonalnih antitijela prilično blage i više sliče na alergijsku reakciju. Ako se i pojave, to je najčešće prilikom prvog uzimanja.

Moguće nuspojave su:

 • Temperatura
 • Zimica
 • Slabost
 • Glavobolja
 • Mučnina
 • Povraćanje
 • Proljev
 • Nizak krvni tlak
 • Osip

MAbs stvaraju nuspojave koji se odnose na ciljane antigene. Na primjer, bevacizumab cilja na rast novih krvnih žila, ali to može dovesti do krvarenja ili lošeg zacjeljivanja rana. MAbs koji ciljaju na EGFR mogu uzrokovati osip nalik aknama po licu i prsima.

KONJUGIRANA MONOKLONALNA ANTITIJELA

Konjugirana MAbs su monoklonalna antitijela koja se vežu za lijekove, toksine i radioaktivne tvari. MAbs služe za navođenje tih tvari direktno do stanica raka. MAbs cirkuliraju tijelom dok ne pronađu i ne zakače se za ciljani antigen. Zatim isporučuje toksičnu supstancu tamo gdje je to potrebno. To smanjuje oštećenja normalnih stanica u drugim dijelovima tijela.

Konjugirana su antitijela snažnija od golih MAbs i uzrokuju veće nuspojave. Nuspojave ovise o vrsti tvari za koje se vežu. Konjugirana MAbs ponekad se zovu obilježena, etiketirana ili natovarena antitijela. Mogu se razvrstati u grupe ovisno o tome na što su vezani:

 • MAbs koja vežu radioaktivne čestice, nazivaju se radiooznačeni, a terapija s tom vrstom antitijela naziva se radioimunoterapija (RIT)
 • MAbs koja vežu kemoterapijske lijekove nazivaju se kemooznačeni
 • MAbs vezana za toksine nazivaju se imunotoksinima

Radiooznačena antitijela

Dva su radiooznačena antitijela odobrena za liječenje raka:

 • Ibritumomab tiuxetan (Zevalin) isporučuje radioaktivnost direktno do kanceroznih B limfocita. Koriste se za liječenje B staničnog non-Hodgkinovog limfoma koji ne odgovara na standardnu terapiju.
 • Tositumomab (Bexxar) se koristi za liječenje određenih tipova non-Hodgkinovog limfoma koji više ne reagira na rituximab (Rituxan) ili kemoterapiju.
 • Osim što se koriste za liječenje raka, mogu se koristiti zajedno sa specijalnim kamerama kako bi se pronašla područja sa tumorskim metastazama u tijelu.

Kemooznačena antitijela

U ovom trenutku se proučavaju i dostupni su u SAD-u samo kroz klinička ispitivanja te još nisu odobreni od strane FDA. Najveće nade polažu se u brentuximab vedotin(SGN-35). To je antitijelo koje cilja na CD30 antigen vezan za kemoterapijski lijek monomethyl auristatin E. Rane studije pokazuju da je ovaj lijek učinkovit protiv Hodgkinovog limfoma koji više ne odgovara na druge terapije.

Imunotoksini

Imunotoksini su stvoreni vezanjem MAbs sa bakterijskim toksinima kao što su toksin difterije (DT), psudomonal exotoxin (PE40) ili biljni toksin kao što su ricin A i saporin.
Imunotoksini pokazuju mogućnost smanjenja nekih vrsta raka, poglavito limfoma. Ali neki veći problemi se još moraju riješiti da bi se ovaj novi način liječenja mogao naširoko koristiti.
Niti jedan imunotoksin za liječenje raka do sada nije odobren.

Gemtuzumab ozogamicin (Mylotarg) je odobren neko vrijeme za liječenje određenih pacijenata s akutnom mijeloičnom leukemijom. Sadrži toksin pod nazivom calicheamicin, vezan za antitijelo protiv CD33 antigena, koji je predočen na većini stanica leukemije. Daljnje studije nisu pokazale da produžava život pacijentima i odobrenje je povučeno. Više se ne može koristiti izvan kliničkih ispitivanja.

Drugi imunotoksin, BL22, u ranim studijama pokazuje obećavajuće rezultate protiv nekih formi kronične leukemije, čak i kod pacijenata koji više ne odgovaraju na kemoterapiju. U ranim kliničkim studijama, 2 od 3 pacijenta pokazala su kompletan odgovor na tretman (bez dokaza o postojanosti raka), što je trajalo više od 2 godine. Sada se proučava novija, poboljšana verzija ovog imunotoksina, poznata kao HA22 (CAT-8015).

Završena su također klinička ispitivanja drugih imunotoksina na ljudima s određenim vrstama leukemije, limfoma, tumora na mozgu te drugih oblika raka.