Nacionalni programi za rano otkrivanje tumora

Mjere ranog otkrivanja bolesti, kao i pravodobno prepoznavanje osoba s povišenim rizikom za nastanak određene bolesti, još se uvijek smatraju jednima od najvažnijih mjera koje pruža suvremena medicina. U Hrvatskoj se danas provode tri nacionalna programa za rano otkrivanje raka dojke, raka debelog crijeva i raka vrata maternice.

Nacionalni programa ranog otkrivanja raka dojke:

Nacionalnim programom ranog otkrivanja raka dojke obuhvaćene su sve žene u RH u dobi od 50-69 godina. U okviru programa žene se pozivaju na besplatni mamografski pregled svake dvije godine. Mamografija je rendgenski pregled dojki kojim se mogu otkriti promjene na dojci i do dvije godine ranije od pojave kliničkih simptoma (promjene na koži dojke, pojave iscjetka ili kvržice). Prvi mamografski pregled svaka žena treba napraviti između 38.-40. godine života, a žene s pozitivnom obiteljskom anamnezom za rak dojke i ranije. Cilj programa je otkriti rak dojke u što ranijoj fazi te smanjiti smrtnost od raka dojke za 25-30%.

Nacionalni program ranog otkrivanja raka debelog crijeva:

Nacionalnim programom ranog otkrivanja raka debelog crijeva obuhvaćene su sve žene i muškarci u RH u dobi od 50-74. godine. U okviru programa žene i muškarci pozivaju se da provedu testiranje na nevidljivo krvarenje u stolici svake 2-3 godine, a pozitivne se osobe zatim pozivaju na kolonoskopski pregled radi utvrđivanja uzroka krvarenja. Testiranje na nevidljivu krv u stolici je jednostavna pretraga te svatko može sam nanijeti uzorak stolice na test kartone. Cilj je programa otkrivanje raka u početnom stadiju te smanjivanje smrtnosti od raka debelog crijeva za 15% u razdoblju 10-13 godina nakon početka provedbe programa.

Nacionalni program ranog otkrivanja raka vrata maternice:

Nacionalnim programom ranog otkrivanja raka vrata maternice obuhvaćene su sve žene u RH u dobi od 25-64. godine. U okviru programa žene se pozivaju na Papa test svake tri godine. Papa test je jednostavna, neinvazivna pretraga kojom se uzima obrisak rodnice, vrata maternice i kanala vrata maternice. Tada  se mogu pronaći promijenjene stanice u ranom stadiju koje se  lako mogu odstraniti, tako da se ne razviju u rak. Cilj programa je smanjiti pojavnost raka vrata maternice za 60% 8 godina od početka programa, smanjiti smrtnost od raka vrata maternice za 80% 13 godina od početka programa te postepeno potpuno ukidanje oportunističkog programa uvođenjem organiziranog programa probira.