Radioterapija

Radioterapija je način liječenja bolesnog tkiva visokoenergijskim zračenjem uz što veću zaštitu okolnog, zdravog tkiva. Provodi se x-fotonima, γ-fotonima, visokoenergijskim elektronima, a moguće je primijeniti i druge visokoenergijske čestice. Uz kirurgiju, radioterapija je osnovni lokalni modalitet liječenja onkoloških bolesnika. Radioterapija se ordinira pet dana u tjednu (ponedjeljak -petak), najčešće 5-6 tjedana.

Osnovna je podjela radioterapije na teleradioterapiju i brahiradioterapiju.

  • Teleradioterapija je oblik radioterapije kod kojeg se izvor zračenja nalazi izvan tijela (na udaljenosti oko 80-100 cm). Ovaj oblik radioterapije provodi se linearnim akceleratorom i kobaltnom jedinicom.
  • Brahiradioterapija je oblik terapije pri kojem se radioaktivni materijal aplicira u bolesnikovo tijelo.

 

Cilj radioterapije: kurativna i palijativna

Kurativna radioterapija koju provodimo radikalnim dozama zračenja, može biti neoadjuvantna, primarna i adjuvantna.

  • Neoadjuvantna radioterapija se provodi u slučajevima lokalno uznapredovale bolesti s ciljem smanjenja stadija bolesti, što omogućava radikalni kirurški zahvat, odnosno izbjegavanje mutilirajućih operacija.
  • Primarna se radioterapija aplicira kada zbog medicinskih ili osobnih razloga u bolesnika ne možemo provesti drugi oblik liječenja, koji inače preferiramo.
  • Adjuvantna (pridružena) radioterapija oblik je lokalnog liječenja zloćudne bolesti koji primjenjujemo nakon provedenog drugog oblika lokalnog liječenja (najčešće kirurškog) radi sprječavanja bolesti na mjestu koje zračimo.

Palijativna radioterapija ima zadatak prevenirati pojavu simptoma (bol, frakture…) ili smanjiti intenzitet postojećih simptoma.