Rak testisa /sjemenika/

Testisi ili sjemenici su dvije žlijezde unutar mošnji (skrotum, labava kožna vrećica ispod penisa). U testisima se stvaraju spermatozoidi i hormon testosteron.

Rak testisa je najčešći rak kod muškaraca od 15 do 34 godine. Dvije glavne vrste tumora testisa su seminomi  i neseminomi. Neseminomi imaju tendenciju bržeg rasta i širenja od seminoma.

Najčešći znak rak testisa je čvor ili oticanje u testisu. Većina raka testisa može se izliječiti, čak i ako se dijagnosticira u naprednom stadiju.

Liječenje raka testisa može uzrokovati neplodnost, smanjujući količinu spermatozoida koja se stvara u testisima. Muškarci koji žele imati djecu mogu pohraniti spermu u „banku sperme“ prije nego što započnu liječenje.

Rak testisaje bolest u kojoj se maligne stanice stvaraju u tkivima jednog ili obaju testisa.

Testisi su dvije jajolike žlijezde smještene unutar skrotuma ili mošnji (vrećice labave kože koje leže neposredno ispod penisa). Testisi se drže unutar skrotuma pomoću sjemenske vrpce ili sjemenskog snopa,  koji sadrži arterije, vene, limfne žile i živce.

Anatomija muškog reproduktivnog i urinarnog sustava, koja prikazuju testise, prostatu, mjehur i druge organe.

Testisi su muške spolne žlijezde i proizvode testosteron i spermatozoide (muške spolne stanice). Unutar testisa iz zametnih stanica nastaju nezreli spermatozoidi  koji putuju kroz mrežu tubula (sitne cijevi) i većih cijevi u epididimus (duga spiralna cjevčica pored testisa) gdje se spermatozoidi pohranjuju i sazrijevaju. Taj proces nazivamo spermatogeneza.

Gotovo svi tumori testisa počinju u zametnim stanicama. Dvije glavne vrste tumora testisa zametnih stanica su seminomi  i neseminomi. Ove dvije vrste rastu i šire se drugačije i drugačije se liječe. Neseminomi imaju tendenciju bržeg rasta i širenja nego seminomi. Seminomi su osjetljiviji na zračenje. Tumor testisa koji sadrži stanice i seminoma i neseminoma liječi se kao neseminom.

Rak testisa je najčešći rak kod muškaraca od 20 do 35 godina.

Zdravstvena povijest može utjecati na rizik od raka testisa.

Faktori rizika za rak testisa uključuju:

 • Kriptorhizam (nespušteni testis).
 • Abnormalni razvoj testisa.
 • Osobna povijest raka testisa.
 • Obiteljska povijest raka testisa (osobito u oca ili brata).
 • Bijela rasa.
Testovi koji ispitaju testise i krv koriste se za otkrivanje (pronalaženje) i dijagnozu raka testisa.

Mogu se koristiti sljedeći testovi i postupci:

Fizikalni pregled i anamneza: Pregledavanje tijela za provjeru općih znakova zdravlja, uključujući provjeru znakova bolesti kao što su natečeni limfni čvorovi u vratu ili bilo što drugo što se čini neobičnim. Također će se ispitati  povijest prošlih bolesti,  navike pacijenta te dosadašnja liječenja.

Ultrazvučni pregled: Postupak u kojem se visokoučinkoviti zvučni valovi (ultrazvuk) odbijaju od unutarnjih tkiva ili organa i stvaraju odjeke. Odjeci čine sliku tjelesnih tkiva nazvanih sonogramom.

Test serumskih tumorskih markera:  Postupak u kojem se ispituje uzorak krvi kako bi se izmjerile količine određenih tvari koje se oslobađaju u krv od strane organa, tkiva ili tumorskih stanica u tijelu. Određene tvari su povezane s određenim vrstama raka kada se nalaze u povećanim razinama u krvi. Oni se nazivaju tumorskim markerima. Sljedeći tumorski markeri koriste se za otkrivanje raka testisa:

 • Alfa-fetoprotein (AFP).
 • Beta- HCG (humani korionski gonadotropin)

Razine tumorskih markera mjere se prije ingvinalne orhiedektomije i biopsije, što pomaže dijagnosticiranju raka testisa.

Ingvinalna orhidektomija: Postupak uklanjanja cijelog testisa kroz rez u preponi. Tkivo uzorka iz testisa se zatim pregleda pod mikroskopom kako bi se provjerilo da li postoje stanice raka. (Kirurg ne pravi rez u skrotumu kako bi uzeo uzorak tkiva za biopsiju, jer ako je prisutan rak, taj postupak može uzrokovati širenje raka  u skrotum i limfne čvorove. Važno je odabrati kirurga koji ima iskustva s ovom vrstom operacije.) Ako se pronađe rak, određuje se tip stanica (seminom ili neseminom) kako bi se moglo planirati liječenje.

Neki čimbenici utječu na prognozu (mogućnost oporavka) i mogućnosti liječenja.

Prognoza (vjerojatnost oporavka) i mogućnosti liječenja ovise o sljedećem:

 • Stadij raka (da li se nalazi u ili blizu testisa ili se proširio na druga mjesta u tijelu i razina tumorslih markera AFP-a, β-hCG-a i LDH-a u krvi).
 • Vrsta raka.
 • Veličina tumora.
 • Broj i veličina retroperitonealnih limfnih čvorova.

Rak testisa obično se može izliječiti kod pacijenata koji primaju adjuvantnu kemoterapiju ili terapiju zračenjem nakon primarne terapije.

Liječenje raka testisa može uzrokovati neplodnost.

Određeni tretmani za rak testisa mogu uzrokovati neplodnost koja može biti trajna. Pacijenti koji bi željeli imati djecu trebali bi razmotriti pohranjivanje sperme u „banku soerme“  prije liječenja. To je proces zamrzavanja sperme i njeno spremanje za kasniju upotrebu.

STADIJI RAKA TESTISA

Nakon što je dijagnosticiran rak testisa, provode se testovi kako bi se ustanovilo jesu li se stanice raka proširile unutar testisa ili na druge dijelove tijela.

Proces koji se koristi za otkrivanje širenja raka unutar testisa ili na druge dijelove tijela naziva se stupnjevanje. Informacije prikupljene iz procesa stupnjevanja određuju stupanj ili stadij bolesti. Važno je znati stadij kako bi se planiralo liječenje.

Sljedeći testovi i postupci mogu se koristiti u postupku određivanja stadija raka testisa:

Rendgensko snimanje prsnog koša: Rendgenska slika organa i kostiju unutar prsnog koša. Rendgen je vrsta energetske zrake koja može proći kroz tijelo i na film, stvarajući sliku područja unutar tijela.

CT sken-kompjuterizirana tomografija: Postupak koji čini niz detaljnih slika tijela, dobivenih iz različitih kutova. Slike su napravljene pomoću računala povezanih s rendgenskim strojem. Mogu se davati pacijentu i kontrastno sredstvo ili „boja“ koja se može ubrizgati u venu ili progutati kako bi se organi ili tkiva pokazali jasnije. CT se još naziva i kompjuterizirana aksijalna tomografija (CAT).

PET sken- postupak za pronalaženje malignih tumorskih stanica u tijelu. Mala količina radioaktivne glukoze (šećera) se ubrizgava u venu. PET skener okreće se oko tijela i stvara sliku gdje se glukoza koristi u tijelu. Maligne tumorske stanice pokazuju svjetliju sliku jer su aktivnije i troše više glukoze od normalnih stanica. PET skeniranje i CT skeniranje mogu se obaviti u isto vrijeme. Ovo se zove PET-CT.

MRI (magnetska rezonancija): postupak koji koristi magnet, radio valove i računalo kako bi se dobila serija detaljnih slika područja unutar tijela. Ovaj postupak se naziva i nuklearna magnetska rezonancija (NMRI).

Disekcija abdominalnih limfnih čvorova: kirurški postupak u kojem se uklanjaju limfni čvorovi u abdomenu i uzorak tkiva provjerava se pod mikroskopom na znakove raka. Ovaj postupak se također naziva i limfadenektomija. Za pacijente s neseminomom, uklanjanje limfnih čvorova može pomoći zaustaviti širenje bolesti. Stanice raka u limfnim čvorovima pacijenata sa seminomom mogu se liječiti zračenjem.

Test serumskih tumorskih markera: Postupak u kojem se ispituje uzorak krvi kako bi se izmjerile količine određenih tvari, kao što su CA 19-9, i karcinoembrionalni antigen (CEA),   koje se oslobađaju u krv od strane organa, tkiva ili tumorskih stanica u tijelu. Određene tvari su povezane s određenim vrstama raka kada se nalaze u povećanim razinama u krvi. Oni se nazivaju tumorskim markerima.  Sljedeći tumorski markeri tumora koriste se u određivanju stadija  raka testisa:

 • Alfa-fetoprotein (AFP)
 • Beta- HCG (humani korionski gonadotropin)
 • Laktat dehidrogenaza (LDH).

Razina tumorskih biljega mjeri se prije terapije te nakon ingvinalne orhidektomije i biopsije, što pomaže u određivanju stadija raka.  Ukoliko su markeri povišeni i nakon toga, pokazatelj su da je rak još uvijek prisutan u tijelu i da su potrebne dodatne terapije. Razine tumorskih biljega se mjere i tijekom praćenja  bolesnika nakon terapija kao način provjere je li se rak vratio.

Postoje tri načina na koje se rak širi u tijelu.

Rak se može proširiti kroz tkivo, limfni sustav i krv:

Tkivo. Rak se širi od mjesta gdje je započeo rast u obližnja područja.

Limfni sustav. Rak se širi odakle je započeo ulaskom u limfni sustav. Rak putuje kroz limfne žile u druge dijelove tijela.

Krv. Rak se širi odakle je započeo ulaskom u krv. Rak putuje kroz krvne žile u druge dijelove tijela.

Rak se može proširiti od mjesta gdje je započeo na druge dijelove tijela.

Širenja rakana drugi dio tijela naziva se metastaziranje. Stanice raka otrgnu se od mjesta gdje su počele rasti (primarni tumor) i putuju kroz limfni sustav ili krv.

Limfni sustav. Rak dolazi u limfni sustav, putuje kroz limfne žile i tvori metastatski tumor u drugom dijelu tijela.

Krv. Rak dolazi u krv, putuje kroz krvne žile i tvori metastatski tumor u drugom dijelu tijela.

Metastatski tumor je isti tip raka kao primarni tumor. Na primjer, ako se rak testisa  širi na pluća, stanice raka u plućima zapravo su stanice raka testisa. Bolest je metastazni rak testisa, a ne rak pluća.

Proširenost raka testisa opisuje se kroz sljedeće stadije:

Stadij 0 (testikularna intraepitelna neoplazija)

U stadiju 0, abnormalne stanice se nalaze u sićušnim tubulama gdje se spermatozoidi počinju razvijati. Te abnormalne stanice mogu postati rak i širiti se u obližnje normalno tkivo. Sve razine tumorskih biljega su normalne. Stadij 0 se naziva se i testikularna intraepitelna neoplazija i testicularna intratubularna neoplazija zametnih stanica.

Stadij I

U stadiju I rak testisa se već formirao. Stadij I podijeljen je na stadije IA, IB i IS, a određuje se nakon što se obavi ingvinalna orhidektomija.

U stadiju IA, rak je u testisu i epididimisu (pasjemeniku) i može se proširiti na unutarnji sloj membrane koja okružuje testis. Sve razine tumorskih biljega su normalne.

U stadiju IB, rak:

 • se nalazi u testisu i epididimisu i širi se u krvne žile ili limfne žile u testisu; ili
 • se proširio na vanjski sloj membrane koja okružuje testis; ili
 • se nalazi u sjemenskoj vrpci ili skrotumu i može biti u krvnim žilama ili limfnim čvorovima testisa.

Sve razine tumorskih biljega su normalne.

U stadiju IS, rak se nalazi bilo gdje unutar testisa, sjemenske vrpce  ili skrotuma i:

 • sve razine tumorskih biljega su nešto iznad normalne; ili
 • jedan ili više tumorskih biljega imaju razine  umjereno iznad normalne ili visoke.

Veličina tumora. Veličina tumora može se usporediti s veličinom graška (1 cm), kikirikijem (2 cm), zrnom grožđa (3 cm), orahom (4 cm), limetom (5 cm), jajem (6 cm), breskvom (7 cm) ili grejpom (10 cm).

Stadij II

Stadij II je podijeljen na stadije IIA, IIB i IIC i određuje se nakon što se obavi ingvinalna orhidektomija.

U stadiju IIA, rak:

 • je bilo gdje unutar testisa, sjemenske vrpce ili skrotuma; i
 • se proširio na do pet limfnih čvorova u abdomenu,  ne većih od 2 centimetra.

Sve razine tumorskih biljega su normalne ili nešto iznad normale.

U stadiju IIB, rak je bilo gdje unutar testisa, sjemenske vrpce ili skrotuma; i:

 • proširio se na do pet limfnih čvorova u abdomenu; najmanje jedan od limfnih čvorova veći je od 2 centimetra, ali niti jedan nije veći od 5 centimetara; ili
 • proširio se na više od 5 limfnih čvorova; limfni čvorovi nisu veći od 5 centimetara.

Sve razine tumorskih biljega su normalne ili nešto iznad normale.

U stadiju IIC, rak:

 • je bilo gdje unutar testisa, sjemenske vrpce ili skrotuma; i
 • se proširio na limfni čvor u abdomenu koji je veći od 5 centimetara.

Sve razine tumorskih biljega su normalne ili nešto iznad normalne.

Stadij III

Stadij III je podijeljen na stadije IIIA, IIIB i IIIC i određuje se nakon što je učinjena ingvinalna orhidektomija.

U stadiju IIIA, rak:

 • je bilo gdje unutar testisa, sjemenske vrpce ili skrotuma; i
 • se može proširiti na jedan ili više limfnih čvorova u abdomenu; i
 • se proširio na udaljene limfne čvorove ili na pluća.

Razine tumora mogu se kretati od normalne do malo iznad normale.

U stadiju IIIB, rak:

 • je bilo gdje unutar testisa, sjemenske vrpce ili skrotuma; i
 • se može proširiti na jedan ili više limfnih čvorova u abdomenu, na udaljene limfne čvorove ili u pluća.
 • Razina jednog ili više tumorskih biljega je umjereno iznad normalne.

U stadiju IIIC, rak:

 • je bilo gdje unutar testisa, sjemenske vrpce ili skrotuma; i
 • se može proširiti na jedan ili više limfnih čvorova u abdomenu, na udaljene limfne čvorove ili u pluća.

Razina jednog ili više tumorskih biljega je visoka.

ili

Rak:

 • je bilo gdje unutar testisa, sjemenske vrpce ili skrotuma; i
 • se može proširiti na jedan ili više limfnih čvorova u abdomenu; i
 • se nije proširio na udaljene limfne čvorove ili pluća, već se proširio na druge dijelove tijela.

Razine tumora mogu se kretati od normalne do visoke.

Rekurentni ili recidivni rak testisa

Recidivni rak testisa je rak koji se ponavlja (vraća se) nakon što se liječi. Rak se može vratiti u drugi testis ili u druge dijelove tijela.

LIJEČENJE RAKA TESTISA

Tumori testisa su podijeljeni u 3 skupine, temeljeno na tome koliko se očekuje da će tumori odgovoriti na liječenje.

Dobra prognoza

Za neseminome, sve od sljedećeg mora biti prisutno:

 • Tumor se nalazi samo u testisu ili u retroperitoneumu (područje izvan ili iza trbušne stijenke); i
 • Tumor se nije proširio na druge organe izuzev pluća; i
 • Razine svih tumorskih biljega su nešto iznad normale.

Za seminome, sve od sljedećeg mora biti točno:

 • Tumor se nije proširio na druge organe izuzev pluća; i
 • Razina alfa-fetoproteina (AFP) je normalna. β-HCG (humani korionski gonadotropin)

i laktat dehidrogenaza (LDH) mogu biti na bilo kojoj razini.

Osrednja prognoza

Za neseminome, sve od sljedećeg mora biti prisutno:

 • Tumor se nalazi samo u jednom testisu ili u retroperitoneumu (područje izvan ili iza trbušne stijenke); i
 • Tumor se nije proširio na druge organe izuzev pluća; i
 • Razina bilo kojeg tumorskog biljega je više nego malo iznad normalne.

Za seminome, sve od sljedećeg mora biti točno:

 • Tumor se proširio na organe koji nisu pluća; i
 • Razina AFP je normalna. β-hCG i LDH mogu biti na bilo kojoj razini.
Loša prognoza

Za neseminome, najmanje jedna od sljedećih činjenica mora biti prisutna:

 • Tumor je u središtu prsa između pluća; ili
 • Tumor se proširio na organe koji nisu pluća; ili
 • Razina bilo kojeg tumorskog biljega je visoka.

Ne postoji loša prognostička grupacija za seminome.

Koristi se pet vrsta standardnih terapijskih postupaka:

Operacija

Operacija za uklanjanje testisa (ingvinalna orhidektomija) i nekih od limfnih čvorova. Tumori koji su se proširili na druga mjesta u tijelu mogu se djelomično ili potpuno ukloniti operacijom.

Čak i ako liječnik ukloni cijeli tumor koji se može vidjeti u vrijeme operacije, neki pacijenti mogu dobiti kemoterapiju ili terapiju zračenjem nakon operacije kako bi ubili sve stanice raka koje su možda zaostale. Liječenje dano nakon operacije, kako bi se smanjio rizik da će se rak vratiti, naziva se adjuvantna terapija.

Radioterapija/ zračenje

Radioterapija je liječenje raka koja koristi visoko-energetske rendgenske zrake ili druge vrste zračenja kako bi ubila stanice raka ili im zaustavila rast. Postoje dvije vrste radijacijske terapije:

Vanjska radioterapija koristi stroj izvan tijela kako bi poslali zračenje prema raku. Određeni načini davanja zračenja mogu pomoći u smanjenju oštećenja zdravog tkiva u blizini.

Unutarnja radioterapija ili brahiterapija je vrsta radioterapije kod koje se minijaturni radioaktivni izvori zračenja dovode u kontakt sa tumorom.

Način na koji se daje terapija zračenjem ovisi o vrsti i stadiju raka koji se liječi. U liječenju raka testisa  koristi se vanjska radioterapija.

Kemoterapija

Kemoterapija je liječenje raka koje koristi lijekove za zaustavljanje rasta stanica raka, bilo ubijanjem stanica ili zaustavljanjem njihovog dijeljenja. Kada se kemoterapija uzima na  usta ili ubrizgava u venu ili mišić, lijekovi ulaze u krvotok i mogu doći do stanice raka svugdje u  tijelu (sistemska kemoterapija). Kada se kemoterapija daje  izravno u cerebrospinalnu tekućinu (intratekalna kemoterapija), organ ili tjelesnu šupljinu kao što je abdomen, lijekovi uglavnom djeluju na stanice raka u tim područjima (lokalna  kemoterapija). Način na koji se kemoterapija daje ovisi o tipu i stadiju raka koji se liječi.

Prismotra

Nadzor, praćenje ili prismotra je pažljivo  praćenje pacijenta bez davanja bilo kakvog liječenja, osim ako postoje promjene u rezultatima ispitivanja. Koristi se za pronalaženje ranih znakova relapsa ili povratka raka.

Visoke doze kemoterapije s transplantacijom matičnih stanica

Kemoterapija visokim dozama koju slijedi  transplantacija matičnih stanica je metoda davanja visokih doza kemoterapije i zamjene stanica koje tvore krv uništenih liječenjem raka. Matične stanice (nezrele krvne stanice) uklanjaju se iz krvi ili koštane srži pacijenta ili donora, zamrzavaju se i pohranjuju. Nakon završetka kemoterapije, pohranjene matične stanice se odmrzavaju i daju pacijentu kroz infuziju. Ove reinfudirane matične stanice rastu u krvne stanice.

Transplantacija matičnih stanica.

OPCIJE LIJEČENJA PREMA STADIJIMA RAKA TESTISA

Stadij 0 (testikularna intraepitelna neoplazija)

Liječenje stadija 0 može uključivati sljedeće:

 • Terapija radijacijom.
 • Nadzor.
 • Operacija uklanjanja testisa.
Stadij I raka testisa

Liječenje raka testisa stadija I ovisi o tome je rak spada u skupinu seminoma ili neseminoma.

Liječenje seminoma može uključivati sljedeće:

 • Operacija  uklanjanja testisa, nakon čega slijedi nadzor.
 • Za bolesnike koji žele aktivno liječenje, a ne nadzor, liječenje može uključivati:

-Operacija  uklanjanja testisa nakon čega slijedi kemoterapija.

Liječenje neseminoma može uključivati sljedeće:

 • Operacija  uklanjanja testisa, s dugotrajnim praćenjem.
 • Operacija  uklanjanja testisa i limfnih čvorova u abdomenu, s dugoročnim praćenjem.
 • Operacija praćena kemoterapijom za bolesnike s visokim rizikom od ponavljanja, s dugoročnim praćenjem.
Stadij II raka testisa

Liječenje raka testisa stadija II ovisi o tome je rak spada u skupinu seminoma ili neseminoma.

Liječenje seminoma može uključivati sljedeće:

 • Kada je tumor veličine 5 centimetara ili manji:

-Operacija  uklanjanja testisa, nakon čega slijedi terapija zračenjem na limfne čvorove u abdomenu i zdjelici.
-Kombinacija kemoterapije.
-Operacija  uklanjanja testisa i limfnih čvorova u abdomenu.

 • Kada je tumor veći od 5 centimetara:

-Operacija  uklanjanja testisa, nakon čega slijedi kombinirana kemoterapija ili terapija zračenjem u limfne čvorove u abdomenu i zdjelici, s dugoročnim praćenjem.

Liječenje neseminoma može uključivati sljedeće:

 • Operacija  uklanjanja testisa i limfnih čvorova, s dugoročnim praćenjem.
 • Operacija  uklanjanja testisa i limfnih čvorova, nakon čega slijedi kombinirana kemoterapija i dugoročno praćenje.
 • Operacija  uklanjanja testisa, nakon čega slijedi kombinirana kemoterapija i druga operacija ukoliko je zaostalo tumorskog tkiva, s dugoročnim praćenjem.
 • Kombinacija kemoterapije prije operacije uklanjanja testisa, za rak koji se proširio i za koji se smatra da životno ugrožava pacijenta.
Stadij III raka testisa

Liječenje raka testisa stadija II ovisi o tome je rak spada u skupinu seminoma ili neseminoma.

Liječenje seminoma može uključivati sljedeće:

 • Operacija  uklanjanja testisa, nakon čega slijedi kombinirana kemoterapija. Ako postoje preostali tumori nakon kemoterapije, liječenje može biti jedno od sljedećeg:

-Nadzor bez liječenja, osim ako tumori rastu.
-Nadzor za tumore manjie od 3 centimetra i operacija uklanjanja tumora većih od 3 centimetra.
-PET skeniranje dva mjeseca nakon kemoterapije i kirurški zahvata uklanjanja tumora koji se pronađu skeniranjem.

 • Kliničko ispitivanje kemoterapije.

Liječenje neseminoma može uključivati sljedeće:

 • Operacija  uklanjanja testisa, nakon čega slijedi kombinirana kemoterapija.
 • Kombinirana kemoterapija, nakon čega slijedi operacija uklanjanja testisa i svih preostalih tumora. Dodatna kemoterapija može se dati ako uklonjeno tumorsko tkivo sadrži stanice raka koje rastu ili ako testovi praćenja pokazuju da rak napreduje.
 • Kombinacija kemoterapije prije operacije uklanjanja testisa, za rak koji se proširio i za koji se smatra da životno ugrožava pacijenta.
 • Kliničko ispitivanje kemoterapije.
Mogućnosti liječenja recidivnog raka testisa

Liječenje recidivnog raka testisa može uključivati sljedeće:

 • Kombinacija kemoterapije.
 • Kemoterapija visokim dozama i transplantacija matičnih stanica.
 • Operacija uklanjanja raka koji se:

-vratio nakon više od 2 godine potpune remisije; ili
-vratio na samo jedno mjesto i ne reagira na kemoterapiju.

 • Kliničko ispitivanje nove terapije.