Radioterapija

Radioterapija je način liječenja bolesnog tkiva visokoenergijskim zračenjem uz što veću zaštitu okolnog, zdravog tkiva. Provodi se x-fotonima, γ-fotonima, visokoenergijskim elektronima, a moguće je primijeniti i druge visokoenergijske čestice. Uz kirurgiju, radioterapija je osnovni lokalni modalitet liječenja onkoloških bolesnika. Radioterapija se ordinira pet dana u tjednu (ponedjeljak -petak), najčešće 5-6 tjedana. Osnovna je podjela radioterapije …

Neželjene posljedice zračenja

Kožne reakcije su najčešće među svim tkivnim reakcijama. Iako je većina kožnih promjena reverzibilna, koža se nikad potpuno ne oporavlja od posljedica zračenja. Razlikujemo rane i kasne kožne reakcije: Rane kožne reakcije jesu: Eritem kao posljedica nakupljanja krvi u kapilarama kože, pojavi se unutar 24 sata nakon početka iradijacije , a u iduća 2-3 dana …